Pro Dive ChorvČtsko 
 

PADI - Professional Association of Diving Instructors

 

Je najväčšou a najúspešnejšou certifikačnou agentúrou na svete v oblasti rekreačného potápania a šnorchlovania. PADI sa usiluje o najvyššiu kvalitu produktov a služieb, profesionálny rast členov a zamestnancov, zdravú konkurenciu a partnerstvo v obore potápania a o poskytovanie možnosti výučby všetkým, ktorí chcú bezpečne obdivovať, skúmať a chrániť more, jazerá a vodné toky na našej planéte.

Jej základne, inštruktori, kancelárie, požičovne, plniace stanice a potápačské centrá sú rozosiate po viac ako 175 krajinách sveta. O jej postavení v potápačskej komunite svedčia fakty akými sú:

viac než 60.000 inštruktorov, divemastrov a ďalších lídrov potápania
viac než 800.000 certifikácií ročne
učebné materiály vydávané vo viac ako 20 jazykoch

PADI systém vzdelávania bol vyvinutý na základe inštruktáží a námetov svetových odborníkov a skladá sa z takých kurzov, ktoré s dôrazom na bezpečnosť vedú úspešným zvládnutím potápačských znalostí a zručností k dosiahnutiu zodpovedajúcej potápačskej kvalifikácii.


Kurzy PADI na seba logicky nadväzujú a sú odstupňované od najjednoduchšieho základného až po inštruktorské. Sú konštruované podľa najnovších vedeckých poznatkov v oblasti potápania a sú všade na svete realizované identickým spôsobom. Kurzy obsahujú teoretickú prípravu vrátane videolekcií, precvičovanie zručností v bazéne alebo inom kontrolovanom vodnom prostredí a tréning na otvorenej vode.


Výučba prebieha nenásilnou formou. Kladie dôraz predovšetkým na bezpečnosť a zvládnutie používania modernej, kvalitnej a vyskúšanej potápačskej techniky. Z potápania sa tak stáva skutočná zábava a o to ide inštruktorom PADI predovšetkým. Kvalita výcviku má tiež vplyv na zážitky pri potápaní, kedy informovaný potápač má možnosť si vybrať tie najlepšie podmienky na svoj ďalší tréning.


Oblasť, v ktorej je PADI skutočnou špičkou sú najmä základné kurzy potápania. Ponúka celý rad vstupných programov pre deti, dospelých aj skôr narodených. V niekoľkých variantách sa môžu záujemcovia o tieto aktivity postupne priúčať podľa svojich individuálnych potrieb a možností. Detské programy začínajú už vo veku 8 rokov.


PADI pamätá tiež na všetkých, ktorí majú o potápanie záujem. Neponúka len základné kurzy, ale aj veľa špecializovaných. Napríklad kurz fotografovania pod vodou, hlbokého potápania, potápania do vrakov, filmovania pod vodou, potápania so zmesou EANx, potápania pod ľadom, jaskynného potápania - proste pre každého niečo.


PADI dôsledne dbá o to, aby boli výcvikové strediská vybavené tou najkvalitnejšou technikou a aby ich inštruktori zodpovedne dodržiavali pravidlá systému PADI. Za kvalitnú prácu ale najmä splnenie náročných kritérií sú potom základne ocenené titulmi:

PADI Dive Center
PADI 5 Star Center
PADI 5 Star Instructor Development Center
PADI 5 Star Cereer Development Center PADI.

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom