Pro Dive ChorvČtsko 
 

Assistant Instructor - Kurz asistenta inštruktora potápania

 

Kurz ASSISTANT INSTRUCTOR je základným stupňom učiteľskej kvalifikácie v systéme SDI. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej línii týchto certifikačných agentúr pre študentov, ktorí potrebujú praktickú skúsenosť procesu učenia spolu s aktívnym inštruktorom potápania. Úspešní absolventi kurzu sa stávajú príslušníkmi týchto organizácií so všetkými výhodami riadneho členstva. Môžu si objednávať potápačský výukový a podporný materiál, ktorý je určený učiteľom a lektorom potápania.

Absolventi tohto kurzu sú oprávnení asistovať Inštruktorom s aktívnym štatútom pri výcviku. Ich program kurzu je postavený na didaktickej línii výučby rekreačného potápania v súlade so štandardmi. V teórii je preberaná najmä didaktika akademických lekcií, v ktorých nechýbajú témy akými sú:

- teoretické základy didaktiky
- vyučovacie zásady
- vyučovacie metódy
- formy vyučovania
- dokumentácia o kurze
- príprava na teoretickú lekciu
- výstavba lekcie
- osobnosť učiteľa
- príprava na praktické vyučovanie
- krízový manažment

Prax je zameraná na vyučovanie potápania v bazénových podmienkach, ako aj na otvorenej vode. Akcent je pri tom kladený najmä na dodržiavanie zásad bezpečného potápania a účinnej asistencie inštruktorom SDI. Po vzájomnej úspešnej spolupráci môžu byť absolventi kurzu doporučení na ďalší postup v rámci inštruktorských kvalifikácií a požiadať o účasť na inštruktorských kurzoch ale aj učiť a certifikovať účastníkov kurzov Skin Diver ako aj In-Active diver program.

Podmienky účasti

- vek min 18 rokov
- kvalifikácia DIVEMASTER alebo ekvivalent
- kvalifikácia CPR alebo ekvivalent
- výstroj na požadovanej úrovni
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 16 teoretických lekcií
- 4 bazénové lekcie
- 12 ponorov na otvorenej vode
- spolu približne 40 hodín výučby

Cena kurzu 850,- Eur

- plnenie fliaš vzduchom
- vstup na bazén, školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia SDI
- c-card, nástenný certifikát
- potápačský manuál

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom