Pro Dive ChorvČtsko 
 

Rescue Diver - Kurz potápačskej záchrany

 

Kurz RESCUE DIVER je potápačským kurzom v rámci SDI alebo PADI. Je určený predovšetkým tým potápačom, ktorí sa chcú potápať bezpečne a pri tom chcú byť pripravení na náhle a neočakávané udalosti. Kurz je súčasne jednou zo vstupných požiadaviek pre účasť na kurzoch vyšších záchranárskych kvalifikácií ako aj inštruktorských stupňov.

V oblasti samozáchrany kurz dôkladne pripraví potápačov na nebezpečenstvá a riziká tohto športu s dôrazom na prevenciu a zásady bezpečného potápania. V teoretických a praktických lekciách si účastníci výcviku osvoja nové potápačské zručnosti a oboznámia sa s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej záchranárskej techniky. Súčasťou výcviku sú kvalitné poznatky zo zdravovedy, prvej pomoci, techniky potápačskej záchrany a resuscitácie vo vode. K dominantným témam patrí aj manažment záchrany a problematika potápačských nehôd a úrazov.

Ťažiskom praktickej časti je okrem zvládnutia nových potápačských zručností nácvik riešenia krízových situácií a záchrana potápača-potápačom v reálnom prostredí. Záchranári absolvujú praktickú prípravu na otvorenej vode v rozličných podmienkach a s rozdielnymi partnermi na rozdielnych potápačských lokalitách.

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov
- kvalifikácia ADVANCED alebo 40 registrovaných ponorov
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 6 teoretických prednášok
- 2 semináre
- 1 bazénová lekcia
- 5 ponorov na otvorenej vode
- 1 komplexné zamestnanie
- spolu približne 40 hodín výuky

Cena kurzu 360 Eur

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- vstupné na bazén, školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v SDI alebo PADI
- c-card a nástenný certifikát
- tabuľky riešenia potápačských nehôd
- pracovný manuál
- prílohu potápačského denníka

 
Použité ilustrácie sú z knihy - Jules Verne: 20.000 míľ pod morom